Azərbaycan dili və onun tarixi

· Azərbaycan ədəbi dilinin normaları QULİYEV NİCAT HAXVERDİYEVA NƏRMİN. NORMA- insan kollektivində, dil mühitində müəyyən tarixi zaman və məkan daxilində müyyənləşmiş qayda- qanunlardır. Dilin daxili quruluşu onun fonetikası ( səs tərkibi), leksikası ( lüğət tərkibi) və qrammatikası təşkil edir. · Hər il Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası ilə bağlı minlərlə vəsait çap olunur, amma elm və təhsil naminə deyil, müəlliflərin elmi dərəcə və vəzifə alması üçün. Rəsmi şəxslərin, dövlət məmurlarının böyük auditoriyalarda və hətta siyasi tribunalarda dilimizi eybəcər şəkildə təqdimatı isə bir özgə söhbətdir. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri kütləvi və çoxsaylı nəşr olunaraq respublikanın bütün kitabxana şəbəkəsinə hədiyyə edilib. Bu nəşrlər sayəsində gənc nəsil bədii və elmi ədəbiyyata ehtiyacını ödəməklə istifadə edə bilir. Azərbaycan tarixi — qədim dövrdən bu günə kimi Azərbaycanın tarixi. Azərbaycan ərazisində hələ Paleolit dövründən etibarən məskunlaşma var idi ( Azıx mağarasından tapılmış Azıxantrop və Qobustan petroqlifləri). IV əsrdən 705- ci ilə qədər Azərbaycan ərazisində Qafqaz Albaniyası çarlığı mövcud idi, regionun cənub- şərqi hissəsi isə. · - ci il sentyabrın 30- da “ Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addım olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə nəticələnən milli- azadlıq hərəkatından geniş bəhs olunan bu cilddə Cümhuriyyətin müxtəlif sahələrdəki fəaliyyəti və onun süqutuna səbəb olan amillərlə yanaşı, milli dövlət quruculuğunda mühüm tarixi- siyasi əhəmiyyəti də şərh edilir. Birinci minilliyin ortalarında Azərbaycan dilinin yazısı, əlifbası olmuşdur. Şifahi ədəbi dil nümunəsi sayılsa da, 1500 ildən artıq tarixi olan « Kitabi- Dədə Qorqud» un dili həm də kamil yazı nümunələridir. « Kitabi- Dədə Qorqud» dan sonra XIII əsrin dil materiallarını əldə etmək mümkün olmuşdur.

 • Film türk komedi 2020

 • Qasos korea seriali 4 qism

 • Mumya 1 izle

 • Japon filmleri izle romantik komedi

 • Google translate russian to uzbek kamera


 • Video:Onun tarixi azərbaycan

  Dili onun tarixi

  kollektivi tərəfindən hazırlanmıú " Azərbaycan tarixi" Azərb. EA həqiqi üzvü İ. Əliyevin redaktorluğu ilə 1993- cü ildə Azərbaycanca, 1995- ci ildə rusca, 1994- cü ildə yeni " azərbaycan tarixi" isə akademik Z. Bünyadov və professor Yusif Yusifovun redaktəsi ilə çap edildi. AZƏRBAYCAN TARİXİ XIII- XVIII əsrlər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu və digər institut əməkdaşlarının uzun illər boyu apardıqları axtarışların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən başlayaraq son dövrü işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin. Fuad Muradov bu işini BACARA BİLMİR - İTTİHAM Fransada yaşayan azərbaycanl fəal Elnur Məcidli Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini tənqid atəşinə tutub. Azərbaycan Realığı onun yazdıqlarını təqdim edir: Azərbaycana növbəti səfərim, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə. See full list on az. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı" nın Prezident İlham Əliyevin - cü il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunması mənəviyyatımızın güzgüsü olan ana dilimizin saflığının və zənginliyinin qorunması yolunda mühüm tarixi hadisədir. · Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında operativ xəbərləri fasiləsiz çatdırır. Xəbərlə bitmir, foto, video, peşəkar reportyor araşdırması, müəllif layihələri və əyləncə. · Tibbi və qeyri- tibbi personal üçün vahid geyim forması nələr oldu? [ 09: 41] Cəmiyyət. Böyük şəxsiyyətin irsinə dəyərli töhfə [ 09: 30] Siyasət.

  Bayden Azərbaycan Prezidentini təbrik edib [ 09: 16] Dünya. Ənənəvi- morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili. olaraq Azərbaycan dilində bütün söz kökləri özümlü leksik və qrammatik mənası olan. Tarix Ən qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinədək XX yüzilliyin sonunda yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan xalqı qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malikdir. Tarixi Azərbaycan torpaqları müasir sivilizasiyanın inkişafa başladığı ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Azıx, Tağlar, Damcılı, Daşsalahlı, Qazma mağaralarında, habelə. İrəvan şəhəri və onun tarixi haqqında. İrəvan şəhəri XVIII əsrdə İrəvan xanlığının, XIX əsrdə İrəvan quberniyasının mərkəzi olmuş və indi Ermənistan adlanan respublikanın paytaxtıdır. Böyük mey­ dan, Şəhər meydanı) adları da Azərbaycan dili əsasında yaranmışdır. 1 päivä sitten · Vurğulamaq yerinə düşər ki, onun Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənninə marağı, həvəsi, məhəbbəti atası aşılamışdır. Təsadüfi deyil ki, çox- çox sonralar N. Xudiyev borclu olduğu atası və orta məktəb müəllimləri barədə belə demişdir: " Bütün bunlara görə, mən ilk növbədə atama borcluyam, sonra böyük qayğılarını bizdən əsirgəməmiş orta. I cild Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik " Azərbaycan tarixi" nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə başa çatan böyük bir dövrünü əhatə edir. Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında ölkəmizdə ibtidai insa.

  Azərbaycan dili azərbaycanlıların ana dilidir. Respublikamızın qədim sakinlərdindən olan azsaylı xalqlar da ( ləzgilər, tatlar, talışlar, avarlar, kürdlər, və s. · Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: O, prezidentin yuxarı icra orqanı sayılır və icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini təşkil edir. Nazirlər Kabineti prezidentə tabe olub, onun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabineti prezidentin və parlamentin iştirakı ilə. Məhz onun bilavasitə təşəbbüsü ilə 1978- ci il 21 aprel tarixində qəbul olunmuş Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verildi. Bunu mən şəxsən Ulu Öndərin xalqımız, Vətənimiz, dövlətimiz qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri hesab edirəm. · Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun verilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin xalq qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biridir. Ulu Öndər bununla gələcək müstəqil dövlətçiliyin milli rəmzlərindən birini məharətlə qoruyub. Azərbaycan dilinin orta məktəblərdə tədrisinin əsryarımlıq, universitet və institutlarda tədrisinin isə 76 illik tarixi var. Azərbaycan dili, onun tarixi,. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin tarixi isə hələlik əldə olan materiallara görə XIII. · Ümumi pedoqogika və Onun tarixi- Doktorontura Sualları ~ Metodiki Tövsiyə.

  Bloqdan Istifadə Qaydası. Hörmətli İstifadəçilər! MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR! Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Qazi Bürhanəddin saray tarixçisi Astrabadi onun həyat və fəaliyyəti haqqında « Bəzm və rəzm» ( « Məclis və döyüş» ) salnaməsini yazmışdır. · Qazi Bürhanəddin « Divan» ında Həsənoğlu və Şeyx Səfi yaradıcılığı ilə formalaşmağa başlayan Azərbaycan bədii dili yüksək səviyyəyə çatır. Əsas səhifə Testlər Azərbaycan dili X sinif. Dilin funksiyalari. Dilçilik və onun digər elmlər içərisində yeri,. · Tarixi araşdıran tədqiqatçılar üçün toponimik materiallar xalqın tarixi, dili etnogenezi. Coğrafi adların bir qrupu mənsub olduğu xalqın və onun formalaşmasında iştirak etmiş ayrı- ayrı tayfa və etnik qrupların adlarından törənib. Azərbaycan tarixi. Bakı: Elm,, 608 s.

  Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə iltisaqi ( aqqlütinativ) dillərə daxildir. Bu tip dillərdə sözün kökü dəyişmir və həmişə müstəqil leksik məna bildirir. Şəkilçilərin ( həm leksik, həm də qrammatik), bir qayda olaraq, söz kökündən sonra gəlməsi üə iltisaqi dillərin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunmasından yüz il ötür. Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu keçmiş, qədim və zəngin ədəbi dillərdəndir. Dövlət dilimiz olan Azərbaycan dili son bir əsrlik dövr ərzində məqsədyönlü islahatlar nəticəsində lüğət tərkibini zənginləşdirib və dünya dilləri içərisində özünəməxsus yer tutub. Səfəvilər dövləti ( ing. Safavid Empire) — 1501- ci ildən 1736- cı ilə qədər bu günki Azərbaycan, İran, Ermənistan, İraq, Əfqanıstan, qərbi Pakistan, cənubi Türkmənistan və şərqi Türkiyə ərazilərini əhatə etmiş tarixi dövlət. Səfəvilər tarixdə ilk. 1 päivä sitten · Heydər Əliyevin Azərbaycan dili və Azərbaycan xalqı təliminin ölkəmizdə ümummilli birlik və həmrəylik yaratmağın nümunəsi kimi nəzərə çatdırılır. Sadiq Qurbanov haqlı olaraq belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin kəşf etdiyi azərbaycançılıq ideologiyası sözün əsl mənasında mükəmməl bir milli birlik platformasıdır.

  " Şühədanamə" və Azərbaycan dili tarixi - İsmayıl KAZIMOV. özü tərəfindən köçürülmüş yeganə avtoqraf nüsxəsi onun üstün cəhətlərindəndir. G İ R İ ŞYeddi cildlik " Azərbaycan tarixi" nin V cildində Azərbaycan tarixinin sosialiqtisadi, ictimai- siyasi və mədəni proseslərlə zəngin olan 20 illikci illər) dövrü işıqlandırılmışdır. İyirminci yüzilliyin ilk iki onilliyində Şimali Azərbaycanın istisnasız olaraqbütün təsərrüfat sahələrində bazar iqtisadiyyatı münasibətləri hökmran mövqe. və Azərbaycan Dili Günü qeyd edilməsi ayrıca Prezident fərmanı ilə qərara alınmışdır. Azərbaycan dilinin tarixi hüquqlarını qorumaq, onun mənəvi- siysi nüfuzunu. həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində yüksəltmək sərəncamda xüsusi. Azərbaycan Respublikası türk dilinin dövlət dili kimi işlədilməsini öz suverenliyi üçün əsas şərtlərdən biri sayaraq onun tətbiqi, qorunması və inkişafı qayğısına qalır, öz sərhədlərindən kənarda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil almalarına və milli- mədəni tələbatlarını ödəmələrinə himayəçilik edir. · Dindarların məsciddə öldürdüyü azərbaycan şairi. – Maraqlı faktlar. Bu gün dahi Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin anım günüdür. az şair haqqında maraqlı faktları təqdim edir.

  Seyid Əzim Şirvani Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə Şirvani 1835- ci il iyul ayının 10- da Şamaxı şəhərində Qalabazar. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, Azərbaycan dilinin işlənməsinə və inkişafına müqavimət göstərmək, onun hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına cəhd etmək kimi hallara, latın qrafikasının tətbiq olunmasına maneələr törədilməsinə görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev düny. Haqqımızda Əlaqə. Azərbaycanın mövqeyi qətiyyətli, aydın və konstruktivdir. İlham Əliyevin Qafqazda uğurlu sülh modeli. Azərbaycan dilində ləyaqət, bacarıq mənasında işlənən dəyanət sözünün kökü din sözü sayılır. Dəyanət sözü ərəb dilində isə dini qaydaları düzgün və dəqiq yerinə yetirməyi bildirir. Bizim dilimizdə isə o, yeni məna ifadə edir. Belə qəribə keçmişi olan sözlər dilimizdə çoxdur. Azərbaycan dili və tarixi. Mirkənan Cəfərli. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. A short summary of this paper.